Fjord-O løp 3/4 (06.07.2024)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Kvamskogen
Arrangør: Varegg Fleridrett
Godt nøgd også i dag, sjølv om eg legg att eit par dumme minutt, og særleg dumt er vegvalet frå 5. til 6. :-(

start - 1.: Veldig tungt oppover her...

1. - 2.: Fortsatt tungt, og kjem også for langt til høgre. Her går nok 20-30 sekund.

2. - 4.: OK

4. - 5.: Vegvalet følast feil undervegs, men gjennomgang i ettertid tilseier at det er heilt OK :-)

5. - 6.: Nytt vegval som følast feil undervegs, og som no også er feil. Beste må vere å runde til høgre, og om lag halde høgde.

6. - 8.: OK

8. - 9.: OK, sjølv om myra ned frå 8. langt frå er så farbar som eg trur ho skal vere.

9. - 10.: Grumsete inngang, beste inngang er nok litt lengre til venstre.

10. - 12.: OK, og 12. viser seg også å vere mål...
Vis kommentarer (0)
 
Fjord-O løp 3/4 (06.07.2024)