Odda 2-dagars, dag 2 (28.06.2020)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Korlevoll
Eg veit ikkje om det kan reknast som bom når eg står på postdetaljen, midt i ringen, og ikkje finn korkje skjerm eller stemplingseining??? Dette skjedde i alle fall på post 1, som etter nokre minutters forvirring dukka opp uventa langt nordvest for kollen...

Beste vegval til 1. er truleg lengre til venstre på første halvdel av strekket, og så blingsar eg litt på retninga ut frå 4.

Elles OK.
Vis kommentarer (0)
 
Odda 2-dagars, dag 2 (28.06.2020)