nattcupfinale Bergen (11.03.2020)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Bjørndalsskogen
Eg sklei på ryggen på veg ut frå 5., og reiv lykta av hovudet. Når eg skulle setje lykta på att, hadde alt floka seg i alt, og leidninga var for kort... Etter 3 minutt fortvilande arbeid med å løyse floken, fekk eg løyst han godt nok opp til at eg fekk lykta opp att på hovudet, men utan at ho sat godt, og utan at eg fekk på meg løpstrøya att. Først då eg møtte Lise Christensen på 14., og fekk hjelp til å løyse opp floken på ryggen, fekk eg plassert lykta OK att, slik at ho sat som ho skulle, utan at leidninga stramma og dro lykta bakover...

Elles var gjennomføringa grei nok, om enn med labert tempo.
Vis kommentarer (0)
 
nattcupfinale Bergen (11.03.2020)