Drenthe 2-dagars, dag 2 (27.10.2019)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Kale Duinen / Bosberg
Løp forbi 4., der eg er usamd med kartet.

Til 5. druknar kotene i gult og grønt, samstundes som eg ikkje er presis nok med kompasset. Den siste stien kryssar eg utan å oppdage han.

Inn mot 6. stemmer ikkje det grøne, og eg mistenkjer at det også kan ha vore del av trøbbelet inn mot 5.?

Inn mot 16. sikrar eg i eit område der eg ikkje forsto kartet dagen før.

Til 17. løper eg dårlegare enn på tilnærma same strekk dagen før.

Elles greitt gjennomført med 9:00 i km-tid, trass i bommane på 4. og 5.
Vis kommentarer (0)
 
Drenthe 2-dagars, dag 2 (27.10.2019)