pokalkampfinale (11.09.2018)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Hordnesmarka
Løper greitt heilt til eg blir overfalt av ei valdsam regnbyge ut frå 8., og mister synskontakten med terrenget.

Under dei rådande forholda skulle eg sjølvsagt ha forenkla og tatt siste rett frå sør, men eg var ikkje klartenkt nok til å fråvike den opprinnelege planen om inngang frå sørvest...

Høgrevegvalet til siste var f.ø. påbode av arrangør pga overvatn i myra nord for vegen.
Vis kommentarer (0)
 
pokalkampfinale (11.09.2018)