nærløp (27.06.2018)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Langeland Førde
I forsøk på å løpe frå 500 medfølgande (og svært så irriterande) fluger, bomma eg 7 min. til 8.

Ein del av problemet var at eg då eg trudde eg var kome langt nok ikkje på kartet såg korkje stupet som er teikna rett sør for 8-talet (her burde f.ø. meridianen ha vore brote), eller skrenten på teljekurva søraust for 8-talet. Derimot såg eg skrenten som er teikna på ein kolle mykje lengre vest, og trudde dermed at eg hadde dradd så skeivt mot venstre (i forsøket på å løpe frå flugene) at det var der eg var...

Elles greitt nok gjennomført, men altså...
Vis kommentarer (0)
 
nærløp (27.06.2018)