pokalkamp 2 (07.05.2019)
Kategori: Konkurranse
Kart/område: Alvømarka
Dei som klagar på at Kanadaskogen er tungløpt, kan umogleg ha løpt i Alvømarka (evt. har dei fortrengt det dei i si tid hugsa frå erfaringa...)...

Kvar eg enn prøvde å finne traséar i terrenget, løp (eller snarare gjekk...) eg meg fast i nedfall, eller kom ut i uventa våt myr eller uventa tett vårundervegetasjon. T.d. er rett på til 13. feil vegval. Det løner seg nok å løpe heilt rundt via veg, og ta posten frå baksida.

Til 8. trur eg at det beste vegvalet er til venstre for stupa, og til 7. rotar eg bort 2-3 minutter på sløv retningskontroll ut av myra.

Flyt og 100% kartkontakt var aldri på plass, men eg fann om ikkje anna det rette vegvalet til siste post :-)
Vis kommentarer (0)
 
pokalkamp 2 (07.05.2019)